Afmelding af nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Loyalty Insight

Om Loyalty Insight...

Loyalty Insight er en konsulent-/analysevirksomhed, der primært beskæftiger sig med kundefeedback og kundeerfaringsledelse. Sekundært løser vi også mere ad hoc betonede analyseopgaver af såvel kvalitativ som kvantitativ art (læs mere...).

Uanset opgave og analysetype så vil Loyalty Insight altid arbejde ud fra modellen:

observation, transformation, aktion...

hvilket konkret betyder, at vores arbejde nemt, hurtigt og effektivt skal komme fra dataindsamling over viden til handling. Vi ønsker, at denne handlings- og resultatorienterede tilgang skal være vores varemærke.

Hos Loyalty Insight vil vi ikke alene være en data-/videnleverandør. Vi vil også deltage i og støtte op om vores kunders udviklingsprocesser - sikre at resultaterne af videnindsamlingen og videndelingen også flytter noget i den pågældende organisation. Som det fremgår af vores mission, så vil vi være med til at fremme væksten hos vores kunder, hvilket bl.a. skal ske gennem implementering af kundeerfarings-ledelse eller VOC (Voice of the Customer) programs. Hvordan sikrer vi, at vi "hører kundens stemme" og efterfølgende, at denne også bliver brugt.

 


Tilbage til toppen