Loyalty Feedback

Vil du vide mere om Loyalty Feedback? 

Om Loyalty FEEDBACK

Et ledelses- og udviklingsværktøj byggende på NPS-tankegangen til indsamling af kundefeedback og synliggørelse af kundeoplevelsen.

Kunder kommer og går – relationer består. Hos Loyalty Insight tror vi på, at jo stærkere relationer, vi får skabt til en stadig større andel af vores kunder, jo stærkere bliver organisationens fundament, og jo stærkere står organisationen rustet til sit udviklingsarbejde. Derfor er det så vigtigt, at kunder og kundeindsigt er et fokusområde hele vejen rundt i organisationen. 

Med Loyalty Insight’s kundefeedbacksystem – Loyalty Feedback – lægges grobunden til, at du kan styrke dine kunderelationer, øge andelen af loyale kunder og dermed styrke dit udviklingspotentiale.

Formålet med indsamling af kundefeedback er at skabe et stærkere beslutningsgrundlag for udvikling gennem en synliggørelse af kundernes oplevelser med din organisation. Med en Loyalty Feedback løsning er der mulighed for kontinuerligt at indsamle feedback fra de væsentligste kontaktsituationer, I har med jeres kunder. Data præsenteres i et online rapporteringsværktøj, som I har direkte afgang til, hvor det er muligt at udarbejde div. rapporter målrettet dine forskellige interessenter.

Feedbacken kan præsenteres på en lang række forskellige niveauer, og den individuelle feedback fra kunderne kan sendes direkte til de relevante ledere og medarbejdere – med mulighed for at reagere her og nu på en eventuel negativ feedback.

Med en Loyalty Feedback løsning gør I kundefokusering til en helt naturlig del af jeres organisationskultur med en stigende kundetilfredshed til følge.

Loyalty Feedback løsningen er et skalerbart kundefeedbacksystem byggende på 2-spørgsmålsteknikken (et lukket skalaspørgsmål suppleret med et åbent spørgsmål) med mulighed for at tilføje en række supplerende spørgsmål målrettet den aktuelle kontaktsituation.

Med det lukkede skalaspørgsmål – I hvor høj grad vil du anbefale os… – får vi opdelt dine kunder i de 3 kundetyper: Anbefalere, Passive og Bagtalere, og vi kan på baggrund af disse segmenter løbende beregne din Loyalitetsscore (LS). Et enkelt, men særdeles anvendeligt nøgletal (KPI), der præcist udtrykker, hvor stærk en relation, du har til dine kunder. Et nøgletal der kan nedbrydes i forskellige segmenter afhængig af din organisation og bruges både som benchmarking- og udviklingsmål.

Loyaltiinsightdsahboard